Forbrugerombudsmanden forklaring på elektronisk post:

”Markedsføringslovens § 6 omfatter henvendelser ”…  “med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder mv.” Det betyder, at det er forbudt at sende konkrete tilbud på varer eller ydelser.

Hvis man læser ”De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier” vil man kunne læse sig til følgende:

“Beskeder til startsiden kan komme i form af opdateringer fra en erhvervsdrivende, som brugeren tidligere har tilkendegivet at ”synes godt om”. Sådanne beskeder, som formentlig ud fra en teknisk betragtning må anses for hentet, kan brugeren undgå at modtage ved, at brugeren fjerner sin tilkendegivelse. På den baggrund kan disse opdateringer ikke anses for at være omfattet af definitionen af elektronisk post.”

Det betyder som udgangspunkt følgende for Facebook, LinkedIn etc.:
1: Hvis man har en virksomhedsside/gruppe og ved nye “likes” eller “joins”, sender en besked hvor udgangspunktet er ”Hej, velkommen til siden/gruppen” så er det ikke omfattet af markedsføringslovens § 6 omfattet henvendelser da der ikke sælges noget og i øvrigt har man selv efterspurgt adgang til et administreret forum.

2: Hvis man, også selvom man er sidens/gruppens administrator, sender beskeder, igennem ”members” eller “synes godt om”-listen, med afsæt i tilbud på varer eller ydelser, uden samtykke eller efterspørgsel – så strider det imod markedsføringsloven.

Obs: Husk altid at følge dit valgte medies retningslinjer (Facebook Annonceringspolitik)

Markedsføringsloven supplerer funktionærlovens bestemmelser – det vil som udgangspunkt resultere i nedlægning af forbud, erstatning og straf.

Der er mange forskellige aspekter af markedsføringsloven som man skal tage stilling til. De fleste gange kan man lære af sine fejl, men dog er det klart tilrådet at have en lov-kyndig ind over dine kampagner på de sociale medier for at få det maksimale afkast samtidig med at man holder sig inden for lovens rammer.