Gratis GDPR Privatlivspolitik skabelon til Webshops og Hjemmesider

Privatlivspolitikken er vejledende og Thagaard kan ikke på noget måde være ansvarlig for brugen af de Automatiske Skabeloner.

Husk at indsætte link til jeres cookies-system for Til- og Fravalg at tracking-cookies.

Retten til at få styr på din virksomhed!

GDPR tvinger dig til at tage ansvar for den digitale del af din virksomhed og ikke mindst dit persondata-forbrug.

Du vil i vores GDPR Privatlivspolitik blive stillet en række "spørgsmål" som du skal besvare med information om din virksomhed, som efterfølgende giver dig et vejledende udkast til hvordan din skræddersyede privatlivspolitik bør se ud.


HENT CVR DATA