Gratis GDPR Privatlivspolitik skabelon til Webshops og Hjemmesider

Privatlivspolitikken er vejledende og Thagaard kan ikke på noget måde være ansvarlig for brugen af de Automatiske Skabeloner.

Privatlivspolitikken er “whitelabel” og ikke inkl. vores brand eller navn. Derfor beder vi dog brugerne af løsningen om ikke at fremstille produktet som deres eget ved at sælge og/eller tilføje yderligere tekster som fx. “Lavet af” eller “Skrevet af” da dette er misvisende og langt fra formålet for løsningen.

Husk at indsætte link til jeres cookies-system for Til- og Fravalg at tracking-cookies.

Få mere information, checklister samt tips & tricks til GDPR på digital360.biz

Privatlivspolitik

Udgiver

Dataindsamling

Underdatabehandlere

(Hvem vi deler dine data med)

Dataopbevaring

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ved databrud vil alle vores registrerede brugere bliver kontaktet inden for 72 timer med besked om, hvilke data der er gået tabt, samt en vejledning til hvad de skal gøre ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt data-tab for brugerne.

Datarettigheder

Export og sletning af data

Du har ret til indsigt i den data, vi opbevarer om dig. Du kan bede om at få eksporteret en fil med de personlige data, vi har liggende, heriblandt alt data du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Kontakt den dataansvarlige via email eller telefon angivet øverst på denne side.

Husk at indsætte link til jeres cookies-system for Til- og Fravalg at tracking-cookies.

Få mere information, checklister samt tips & tricks til GDPR på digital360.biz