Auto-skabelon

Gratis GDPR Privatlivspolitik skabelon til Webshops

Privatlivspolitikken er vejledende, og Thagaard kan ikke på noget måde være ansvarlig for brugen af de Automatiske Skabeloner.

Privatlivspolitikken er “whitelabel”. Derfor beder vi brugerne af løsningen om ikke at fremstille produktet som deres eget ved at sælge og/eller tilføje yderligere tekster, som fx. “Lavet af”, “Skrevet af” eller på anden måde henvise til egen side. Vi har en guide til rydning af cookies som vi gerne ser forblive i slut-produktet; men dog som minimum ikke må substitueres af 2. parts leverandør af webshops eller hjemmesider, da dette er misvisende og langt fra formålet for løsningen.

Husk at indsætte link til jeres cookie-system for Til- og Fravalg at tracking-cookies.

Få mere information, checklister samt tips & tricks til GDPR på digital360.biz

Retten til at få styr på din virksomhed!

GDPR tvinger dig til at tage ansvar for den digitale del af din virksomhed og ikke mindst dit persondata-forbrug.

Du vil i vores GDPR Privatlivspolitik blive stillet en række "spørgsmål", som du skal besvare med information om din virksomhed, som efterfølgende giver dig et vejledende udkast til, hvordan din skræddersyede privatlivspolitik bør se ud.


HENT CVR DATA